Csoportjaink

Általános jellemzők
 
A sok játék és a rendszeres mozgás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a magyar anyanyelvi nevelésre. Mindennapjainkat átszövi a mesék világa.
 
Fontosnak tartjuk a magyar néphagyományokkal való ismerkedést, népzene, néptánc és sokféle kézműves technika megismertetését.
 
A csoportos tevékenységek mellett a gyermekek képességeit az érdeklődésükre építet témákkal, differenciáltan, játékos ismeret átadással fejlesztjük.
 
Minden csoportunk angol-magyar kétnyelvű. A gyerekek folyamatosan hallják és használják az angol nyelvet, napról napra nagyobb szókinccsel térnek haza. Célunk, hogy ezzel a megszerzett szókinccsel óvodáskoruk végére aktívan kommunikáljanak.
 

Óvoda előkészítő a legkisebbeknek: (mini csoport 2,5 éves kortól)

A Maci csoportunkba várjuk a legkisebbeket, ahol a játék mellett minden nap szerepet kap a mese, éneklés, verselés, mondókázás, mozgásos játékok, manuális tevékenységek és a különböző fejlesztő játékokkal történő tevékenykedés.  A csoport célja, hogy segítse a legkisebbeket a szocializációban, a beszédfejlődésben, valamint az alapvető önállósodási folyamatok elindításában. Ebben a csoportban 2-3 napos, valamint félnapos ellátás is választható és játékos foglalkozások keretében jelenik meg az angol nyelv.

Málna csoport: kis csoport (3-4 éves korú gyerekeknek)

Dörmögő csoport: középső csoport (4-5 éves korú gyerekeknek)

Méhecske csoport: nagy csoport (5-6 éves korú gyerekeknek)

Iskola előkészítő a legnagyobbaknak: (Ovi-suli 6-7 éves korú gyerekeknek)

Az iskolára való felkészítés egy egyedülálló, új módszertani programmal a Sakkpalota Ovi programmal folyik, mely a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva készíti fel a gyerekeket a tanulási folyamathoz szükséges gondolkodásra.

replika ra