Pedagógiai programunk

 
Programunk az "óvodai nevelés játékkal, mesével" saját szakembereink által továbbfejlesztett változata.
 
Az óvodáskorban az elsődleges tevékenység a játék. Játék közben észrevétlenül tanul a gyermek, feldolgozza élményeit, megjeleníti és kiéli érzelmeit, megismeri a világot.
 
Az anyanyelv fejlesztése az ünnepkörökhöz kapcsolódó mondókázással, verseléssel, meséléssel és énekléssel kiemelt jelentőséget kap.
 
Az angol nyelv egyre inkább elengedhetetlen a multikulturális környezetben való érvényesüléshez. Óvodánk 2011 szeptemberétől indít angol-magyar kétnyelvű csoportokat. 2015 szeptemberétől minden csoportunk angol-magyar kétnyelvű.
 
Alapelvünk az elfogadás, bátorítás, tiszteletadás és a segítségnyújtás mind a gyermekek, mind a szülők részére akár nevelési kérdésről, akár fejlesztésről legyen szó.
 
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink felkészülten kerüljenek az iskolába, bízva képességeikben. Ezért olyan foglalkozásokat, programokat kínálunk a gyerekeknek, melyek a jelenkor elvárásainak megfelelnek, és biztosítják, hogy a korosztályuknak megfelelő ismeretekhez jussanak.
 
Az ötödik életévüket betöltött gyerekek mini-csoportban napi fél órában iskolafelkészítő foglalkozáson vesznek részt. Ennek keretében elvégezzük az iskolaérettségi vizsgálatot is és javaslatot teszünk a szülőknek a gyermek iskolába menetelét illetően.
 
Célunk, olyan biztonságot adó, családias légkör kialakítása, melyben ésszerű szabályok mellett szabadon fejlődhet a gyermekek önállósága, kreativitása, problémamegoldó képessége.
 
A gyermek harmonikus fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy a szülők a nevelési-pedagógiai elveinkkel egyetértve hozzák óvodánkba gyermeküket. Ha a család és az óvoda értékrendje és szabályai kiegészítik egymást, a gyermek biztonságban érzi magát és kiegyensúlyozottan, felszabadulva éli meg a mindennapokat.
 
Csoportjainkról részletesen itt olvashat.
Foglalkozásainkról itt olvashat.
 

replika ra