Sakkpalota az oviban

SAKKPALOTA AZ OVIBAN
POLGÁR JUDIT: KÉPESSÉGFEJLESZTŐ SAKK

ÚJ ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM AZ ÓVODÁBAN!

A történelem egyik legősibb játéka - A jövő oktatási eszköze

A Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól válaszható tantárgyként szereplő új tárgy óvodai előkészítő programja a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva készíti fel a gyerekeket a tanítási-tanulási folyamathoz szükséges gondolkodásra.

A sakkjáték elsajátítása NEM cél! Hanem ESZKÖZ!
Egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére!

A sakk az egyik valaha volt leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A játékos, sokszor a saját testüket használó, mozgásos feladatok elvégzése során a gyerekeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábokat, és szimbólumot, nevet, megismeri tulajdonságaikat. A számtani előkészítéshez a bábokhoz értéket rendel. A különböző síkban ábrázolt és térbeli megjelenő bábszimbólumokat folyamatosan váltogatva tanul meg tájékozódni, beépíti a saját, belső humán GPS-ét, amelynek segítségével a sakktáblán túli világban is éppúgy eligazodik, mint a 64 mezőn belül, hiszen megismeri az irányokat, a sor és oszlop fogalmát, megtanulja ösztönösen bemérni a mezők helyét, koordinátáit. Mindeközben egy sor már tárolt információt mozgósít és kombinál össze. Ezeket a kapcsolatokat fogja felhasználni mindenfajta tanulása során! A sakk, a maga szimbólumrendszerével egyedülálló taneszközként alkalmazható arra, hogy a gyerekeket felkészítsük a digitális társadalomban őket érő vizuális információáradat feldolgozására.

"A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során a célja eltolódott, és inkább csak, mint játék, sport, kiemelkedő teljesítmény jelent meg. Polgár Judit most visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodásfejlesztés által. A módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell érteni a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie."

Dr. habil. Gyarmathy Éva az
MTA Pszichológiai Kutatóintézetének
tudományos főmunkatársa

„A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges stratégiai és taktikai gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis alapkészségeik fejlődését hozza magával. A képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket!

Polgár Judit
nemzetközi sakknagymester

POLGÁR JUDIT SAKK ALAPÍTVÁNY A KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉRT
www.sakkpalota.hu
sakkpalota@polgarjudit.hu

replika ra